BESÖKSADRESS
Sandögatan 20 vån.4
Vasa

POSTADRESS
Pb 167
65101 Vasa
TELEFON
(06) 7848 200

HSS Media koncernens tidningars sammanlagda upplaga är nästan 50.000 exemplar och koncernens omsättning ca 25 milj. €. Antalet anställda personer i koncernen är ca 200.

HSS Media-bolagen Ab
är moderbolag i en mediakoncern. HSS Media Ab ger ut dagstidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning, Syd-Österbotten. Pietarsaaren Sanomat ges ut av Pietarsaaren Sanomat Oy.

HSS Media-bolagen Ab ägs av
Harry Schaumans Stiftelse.


© 1999 -  2014 HSS Media-bolagen Ab 

Valid XHTML 1.0 Transitional